7. ד"ר חני ברקת גלנצר

"דער מעמענט" (1910-1939) , הוצאת מפעל דב סדן,   האוניברסיטה העברית, ירושלים 2018 

חברת רוטרי כפר סבא מ 17/9/17

נשיאת המועדון בשנת 2020/21

חברת אגודת הסופרים העבריים מ 2024