1987/88 - נ"ל ד"ר מרדכי צור ז"ל
1987 - 1988

פעילות: 1. אירוח קבוצת עיון ממקסיקו 2. התקנת מזגנים במרכז קהילתי אלי כהן 3. אירוח קבוצת עיון מלואיזיאנה 4. טיול לקיסריה עבור שלוותה ע"י האופן הפנימי 5. שיפוץ בתי קשישים ברחבי העיר 6. השתתפות המועדון במבצע "הקש בדלת" 7. תרומה לביה"ס מפתן 8. השתתפות במבצע "והדרת פני זקן" 9. עזרה לתלמידים בשכונת אלי כהן 10. חלוקת מלגות ל 13 תלמידים מצטיינים - 29/6/88 11. עזרה לכנר צעיר בלימודים בבלגיה 12. תרומת מכונת רנטגן ניידת למחלקה הגריאטרית 13. תרומה כספית למחלקה הנפרולוגית בביה"ח מאיר 14. תרומה כספית למחלקת הילדים בביה"ח מאיר 15. תרומה להקמת האנדרטה לזכר השואה 16. תרומה לביה"ס סאלד 17. נשף שנתי לגיוס כספים במלון פלס בתל אביב 19/5/1988

                                         אירוח קבוצת עיון מלואיזיאנה