1981/82 - נ"ל רומן פרוימוביץ ז"ל
1981 - 1982

פעילות: 1. ארגון "מבצע מרים" - מכשור רפואי יעיל ומתוחכם לביה"ח מאיר 2. השתתפות במבצע "והדרת פני זקן" 3. חלוקת מלגות ל 31 תלמידים מצטיינים 28.3.1982 4. השתתפות במבצע "הקש בדלת". 5. קבלת פרס האזור על פעילות קהילתית - מבצע מרים - לחץ כאן.

תעודה על מבצע מרים