1964/65 - נ"ל ד"ר ארנסט פרסר ז"ל
1964 - 1965

פעילות: 1. הקמת קרן המלגות - חלוקת 12 מלגות 2. אירוח מפקד חיל האוויר - עזר ויצמן 3. ביצוע פרויקט "והדרת פני זקן" - בית דגון, יבנה, אשדוד 4. אימוץ פלוגת משמר הגבול 5. תרומה למועדון התלמיד בדימונה 6. ביצוע נשף רוטרי שנתי - הכנסות עבור קרן המלגות. 7. הסעת ילדים של "אילן" 8. הקמת ספרייה בביה"ס רמז 9. השתתפות ב"הקש בדלת 3.11.1964. 10.יציאה ראשונה של בת לחילופי נוער לגרמניה וצרפת (צילה שטיינר).

טכס נטיעות ראשון של יער פול הריס 23/2/1965