1960/61 נ"ל ישראל גוטמן ז"ל - נשיא מייסד
1960 - 1961

פעילות: 1. הקמת מועדון רוטרי כפר סבא 2. תחילת מפגשים בבי"ח ליולדות 3. מעבר לבית ויצו (בית שרה) - 14.3.61

                                               טקס הצארטר של המועדון