ר' רן פרידור - 2023
חבר כבוד

מקצוע: גימלאי שרותי בריאות כללית נשוי לאורה לבית כהן. ילדיהם: איריס, תומר ואסף. נכדיהם: יונתן, תמר, שחר, איתי וגיא. תחביבים: כתיבה, שירה, קריאת ספרים ופעילות חברתית פעילות ברוטרי: חבר רוטרי משנת 2010 קיבל את מגן הנגיד לסובלנות בשנת 2014 ב 24/7/2023 הפך לחבר כבוד.