גבי מזור

נשיא המועדון 2023/24

אריה שטריימר

מזכיר המועדון ונשיא נבחר

איתן הריס

גזבר המועדון

נילי טלרמן

אפיק המועדון

יוסי בן עמי

אפיק בינלאומי

צבי פרל

אפיק הקהילה

איציק ארבל

אפיק המקצוע

יחיאל שטרית

יועץ הנשיא ונשיא לשעבר