2011/12 - נג"ל משה אידלמן (מועדון רחובות)

נ"ל אלי פורס - חבר צוות הנגיד - קצין חילופי נוער
נ"ל עולי רשטיק - חבר צוות הנגיד - מנהל הכנסים
נ"ל גבי מזור - חבר צוות הנגיד - עוזר הנגיד לאשכול שרון
נ"ל יובל השכל - חבר צוות הנגיד - אחראי תיאום ובקרה
ר' חנן האס - יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל עולי רשטיק - חבר בעמותת האזור

ארגון הכנס האזורי הראשון בכפר סבא - 23/9/11
אירוח קבוצת חילופי נוער "ארץ התנך" ועריכת ערב סיום.

המועדון קיבל את מגן הנגיד על גיוס חברים ושימור והרחבת האזור - לחץ כאן.