2009/10 - נג"ל אורי צייגר (מועדון מעלות)

נ"ל גבי מזור - חבר צוות הנגיד - עוזר הנגיד לאשכול שרון
נ"ל אייבי ברכה - חבר בצוות פרסי האזור
נ"ל עולי רשטיק - חבר בועדה להרחבת האזור

ליווי הניסיון להקמת מועדון רוטרי בבת חפר