2007/08 - נג"ל ברוך ברק ז"ל (מועדון רמת השרון)

נ"ל אלי פורס - חבר צוות הנגיד - ראש אפיק הקהילה - פרויקט לחץ הדם האזורי

אירוח כנס אזורי בנושא מודעות ליתר לחץ דם