2000/01 - נג"ל דוד עמיאל (מועדון חדרה)

נ"ל נצח דוידי - יו"ר ועדת GSE - קבוצות עיון
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל הולנד
נ"ל גבי מזור - יו"ר ועדת הנוער

נ"ל גבי מזור - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער