1994/95 - נג"ל גידי פייפר (מועדון רמת השרון)

נ"ל נצח דוידי - קצין חילופי נוער אזורי
נ"ל עולי רשטיק - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק הרוטראקט
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל גרמניה
נ"ל נצח דוידי - מינוי מהנשיא העולמי להובלת ועדה בכנס עולמי בניס צרפת.
נ"ל אייבי ברכה - חבר צוות אפיק הרוטראקט האזורי
נ"ל אייבי ברכה - חבר ועדת פרסים אזורית
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר בוועדה המייעצת לאפיק המקצוע
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר צוות הועידה
ר' גבי מזור - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער

אירוח קבוצת חילופי נוער - ארץ התנ"ך