1986/87 - נג"ל נתן קלדור ז"ל (מועדון רחובות)

נ"ל נצח דוידי - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק הקהילה
נ"ל יחזקאל חיימוביץ - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק יהודי ערבי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדה אזורית לחילופי קבוצות עיון

כנס אזורי לשרותי קהילה ושרות במקצוע בכפר סבא

אירוח קבוצת עיון מהוואי
אירוח קבוצת חילופי נוער ארץ התנ"ך