2012/13 - נג"ל מושיק יונאי (מועדון קישון)

נ"ל אלי פורס - חבר צוות הנגיד - קצין חילופי נוער
ר' חנן האס - יו"ר ועדה בין ארצית סרביה ישראל.
נ"ל עולי רשטיק - חבר בעמותת האזור
נ"ל אייבי ברכה - חבר בעמותת האזור
נ"ל גבי מזור - חבר בוועדה לאיתור הנגיד
נ"ל אלי פורס - חבר בוועדת קרן צלטנר