1995/96 - נג"ל אברהם שלזינגר (מועדון כרמל)

נ"ל אייבי ברכה - חבר צוות הנגיד - יו"ר אפיק הרוטראקט
נ"ל נצח דוידי - קצין חילופי נוער אזורי
נ"ל נצח דוידי - חבר ועדת ישראל גרמניה
נ"ל נצח דוידי - חבר צוות הכנת הועידה השנתית
נ"ל חוליו לב ז"ל - חבר בועדת איתור הנגיד
נ"ל עולי רשטיק - מבקר הועידה
ר' יהודה קידר - חבר באפיק הרוטראקט
ר' גבי מזור - חבר ועדה אזורית לחילופי נוער

ארגון כנסים אזוריים בנושא רוטרי בשנת 2000 בבית ברל
אירוח קבוצת עיון מברזיל (אזור 4470)
אירוח קבוצת עיון מיפן (אזור 2500) - 2/5/1996
אירוח קבוצת חילופי נוער - ארץ התנ"ך